Syndrom piramidalnego wzrostu tarczek u żółwi (ang. pyramidal growth syndrome, PGS)