Polityka prywatności serwisu www.zolw.info

Beata, śr., 25/02/2009

Wersja do wydrukuWersja PDF

Niniejsze postanowienia dotyczące ochrony prywatności w serwisie www.zolw.info zostało przygotowane przez administratorów serwisu i ma na celu o ochronę prywatności użytkowników korzystających z serwisu oraz jest wyrazem woli ograniczenia gromadzenia i wykorzystywania danych o użytkownikach do niezbędnego minimum.

Polityka prywatności serwisu www.zolw.info zawiera zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie.


Dane o użytkownikach gromadzone w serwisie www.zolw.info oraz sposoby ich gromadzenia


Dane o użytkownikach serwisu www.zolw.info są zbierane na dwa sposoby: dobrowolnie i automatycznie.

Dane zbierane dobrowolnie - to dane podawane przez użytkowników podczas korzystania z serwisu oraz w trakcie rejestracji oraz edycji profilu i obejmują informacje wprowadzone do odpowiednich formularzy.

Dane zbierane automatycznie - są gromadzone przez odpowiednie oprogramowanie, podczas każdej wizyty w serwisie i obejmują dane o ruchu z nią związane tj. adres IP i nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.


Wykorzystywanie danych o użytkownikach serwisu www.zolw.info


Dane zbierane dobrowolnie są gromadzone w celu umożliwienia korzystania z kont w serwisie i określonych jego funkcji. Dane podawane dobrowolnie niezbędne do korzystania z konta w serwisie obejmują: dowolnie wybrany login oraz adres e-mail. Pozostałe dane związane z procesem rejestracji i korzystania z serwisu są nieobowiązkowe.

Dane zbierane w związku z wysyłaniem korespondencji z serwisem są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi, a informacje kontaktowe użytkowników mogą być także wykorzystywane do nawiązywania z nimi indywidualnego kontaktu przez poszczególnych użytkowników posiadających konta w serwisie i administratorów.

Żadne z ww. danych nie są w żaden sposób udostępniane podmiotom trzecim. Jedyny wyjątek obejmuje sytuacje w których udostępnienie danych jest wymagane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Dane zbierane automatycznie w tym dane o ruchu na stronie są gromadzone dla potrzeb diagnozowania i usuwania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania serwisem, dla celów statystycznych, a także dla potrzeb wykrywania ewentualnych nadużyć. Dane te są gromadzone w postaci zanonimizowanej i nie są łączone z danymi podawanymi dobrowolnie przez użytkowników serwisu.

Dane te mogą być w pewnych wypadkach udostępnione podmiotom trzecim jako dane statystyczne serwisu w postaci nie zawierającej jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu.


Edycja i usuwanie danych


Dane wprowadzone w formularzu rejestracyjnym oraz własne artykuły i wpisy w blogu zarejestrowany użytkownik serwisu może dowolnie edytować lub usunąć. W dowolnym momencie może również usunąć swoje konto w serwisie. Czynności te wymagają akceptacji administratora, jednakże tylko w celu upewnienia się, iż nie zostały dokonane przypadkowo lub w efekcie nieuprawnionego użycia konta użytkownika przez osobę trzecią.

Z uwagi na konieczność zachowania spójności wątku użytkownicy nie mają możliwości edycji lub usunięcia własnych komentarzy do artykułów i innych publikacji umieszczonych w serwisie, jednakże na ich uzasadnioną prośbę administrator może dokonać ich stosownej edycji.


Cookies


Serwis www.zolw.info okazjonalnie wykorzystuje mechanizm plików "cookies", które są przechowywane na komputerze użytkownika. Serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Pliki te są całkowicie nieszkodliwe i nie zawierają żadnych danych osobowych. Mechanizm "cookies" ułatwia korzystanie z zasobów serwisu i wspomaga niektóre z jego funkcji, jednakże wyłączenie tej opcji w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszego serwisu.


Subskrypcja


Serwis www.zolw.info oferuje możliwość subskrypcji newslettera w postaci wysyłania sporadycznych krótkich wiadomości e-mail użytkownikom serwisu. Wiadomości te obejmują informacje o nowościach i aktualizacjach w serwisie, wprowadzanych dodatkowych funkcjach i zmianach w jego funkcjonowaniu oraz zmianach regulaminu, nowościach lub promocjach książek lub artykułów związanych z hodowlą żółwi lądowych i innych ważnych wydarzeniach związanych z życiem serwisu i jego tematyką.

Wyrażenie zgody na prenumeratę subskrypcji oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności oraz regulaminu serwisu www.zolw.info.

Subskrypcja jest całkowicie dobrowolna i możliwe jest szybkie zapisanie się do niej i wypisanie z niej w każdym momencie. Zapisanie się do subskrypcji nie jest związane z posiadaniem konta w serwisie i jest możliwe za pomocą odpowiedniego formularza, niemniej jednak jest możliwe także podczas procesu rejestracji. Posiadanie konta w serwisie nie jest uzależnione ani nie wiąże się z wyrażeniem zgody na subskrypcję.

Wypisanie się z subskrypcji nie wymaga kontaktu z administratorem i jest możliwe poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w stopce każdej wysyłanej wiadomości.

Poza opisanym wyżej mechanizmem dobrowolnej subskrypcji serwis www.zolw.info nigdy nie wysyła użytkownikom żadnej masowej korespondencji.


Zabezpieczenia


Administratorzy serwisu www.zolw.info dokładają wszelkich możliwych starań w celu ochrony gromadzonych danych przed nieuprawnionym dostępem podmiotów trzecich, jednakże zastrzegają sobie, iż nie ponoszą odpowiedzialności za pozyskanie ich w wyniku ataków hackerskich.


Zmiany


Administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie.


Kontakt


Wszelkie pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności i opisanych w niej praktyk prosimy kierować do administratorów serwisu za pomocą formularza kontaktowego.