Regulamin serwisu o żółwiach lądowych

Beata, sob., 10/01/2009

Wersja do wydrukuWersja PDF

Cel i zasady działania serwisu


1. Celem niniejszego serwisu jest wzajemna wymiana przez użytkowników wiedzy, informacji i opinii na różnorodne tematy związane treściowo z tematyką serwisu.

2. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa i użytkowania serwisu. Uczestnictwo w serwisie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Dostęp do serwisu jest bezpłatny i posiadają go wszyscy użytkownicy sieci Internet.

2a. Użytkownicy mogą zakładać konta w celu korzystania z dodatkowych funkcji serwisu. Utworzenie konta jest potwierdzane e-mailem aktywacyjnym wysyłanym na adres podany podczas rejestracji. Brak aktywacji konta w ciągu 30 dni uznaje się za odstąpienie od zamiaru jego założenia i powoduje usunięcie nieaktywnego konta.


Wypowiedzi


3. Każdy użytkownik serwisu publikuje swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Zawartość każdej z nich wyraża poglądy i opinie jej autora, a nie administratorów, redaktorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni odpowiedzialności za treści umieszczone przez innych użytkowników.


Zakazy


4. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników serwisu następujących treści, materiałów, zdjęć, podpisów i wypowiedzi:

 1. naruszających obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego lub sprzecznych z dobrymi obyczajami i moralnością;
 2. wzywających do popełniania przestępstw;
 3. wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc;
 4. zawierających określenia obraźliwe, wulgarne, obsceniczne lub zawierających groźby skierowane pod adresem użytkowników lub osób trzecich;
 5. propagujących alkohol, środki odurzające i narkotyki;
 6. obrażających osoby, narodowości, religie, rasy ludzkie;
 7. posiadających charakter pornograficzny;
 8. zawierających oszczerstwa;
 9. naruszających prawa autorskie innych osób oraz wykorzystujące znaki towarowe lub inne prawa podmiotowe osób trzecich;
 10. prezentujących treści komercyjne, reklamy bądź będących spamem albo posiadających charakter „łańcuszków”;

oraz linków do takich stron, treści, zdjęć czy materiałów.

5. Zabrania się ponadto wypowiedzi:

 1. całkowicie niezwiązanych z komentowanym artykułem czy tematyką serwisu (wyjątkiem jest specjalny dział forum „Rozmowy na każdy temat”);
 2. rażąco chaotycznych, niepoprawnych składniowo, znaczeniowo i gramatycznie oraz niezrozumiałych;
 3. pisanych tylko dużymi literami i przeładowanych slangiem;
 4. mogących być prowokacją do kłótni. Krytyka jest dopuszczalna, lecz powinna być rzeczowa, merytoryczna i taktowana, powinna dotyczyć problemu, a nie osoby i być sformułowana w taki sposób aby nikt nie poczuł się urażony. Zabroniona jest krytyka agresywna, zaczepna lub rażąco niemiła. Jeżeli uwaga jest skierowana tylko do jednej osoby lepiej wysłać jej prywatną wiadomość lub e-mail.

6. Zabrania się wielokrotnego rejestrowania, w przypadku wykrycia zdublowanego konta może zostać ono wykasowane.


Nick


7. Zabrania się używania w nicku słów powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe. Zabrania się ponadto używania jako nicku słów lub zwrotów obrażających użytkowników lub osoby trzecie oraz w inny sposób sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Nick nie może być także adresem strony internetowej.


Uprawnienia administratorów i moderatorów


8. Administratorzy i moderatorzy mają prawo do blokowania i usuwania wypowiedzi naruszających zakazy zawarte w punkcie 4 i 5 niniejszego regulaminu i podejmą starania mające na celu ich jak najszybsze usunięcie.

9. Administratorzy i moderatorzy mają prawo ostrzegania oraz zablokowania uczestnictwa w serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.


Zastrzeżenia


10. Aby wspomóc działania związane z reagowaniem na zaistniałe naruszenia rejestrowane są adresy IP autorów. Ujawnienie przez administratorów adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem przy zamieszczaniu wypowiedzi może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

11. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez Twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże webmaster, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

12. Administratorzy ani moderatorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie serwisu wynikłe z niewłaściwego działania sieci Internet, czy oprogramowania, jak również wynikające z działalności innych podmiotów, a także spowodowane siłą wyższą oraz zastrzegają sobie prawo do przerw lub zakłóceń w funkcjonowaniu serwisu wynikających z konieczności naprawy, rozbudowy, zmiany konfiguracji, wymiany lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania.

13. Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi, upoważnia nieodpłatnie administratorów do: a) zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera, b) obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów serwisu, c) umieszczania wypowiedzi w bazach danych.

14. Użytkownik zachowuję pełnię praw autorskich do opublikowanego artykułu.

14a. Wszelkie materiały (artykuły, wypowiedzi, zdjęcia) umieszczane w serwisie przez użytkowników są chronione prawem autorskim i nie mogą bez wiedzy i zgody ich autorów być kopiowane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek postaci.

15. Skrypt tego serwisu wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania z serwisu. Adres e-mail jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych informacji oraz hasła (i dla przesłania nowego hasła, gdybyś zapomniał stare).


Postanowienia końcowe


16. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w niniejszym serwisie. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w każdym czasie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.