Rośliny

Wersja do wydruku

Galeria roślin zawierająca mniejsze podgalerie:
- rośliny polne jadalne dla żółwi, - rośliny hodowane w celach uprawnych lub ozdobnych, jadalne dla żółwi, - rośliny trujące i szkodliwe, których należy unikać.

Prosienicznik szorstki (Hypochoeris radicata)

© www.zolw.info

Prosienicznik jednogłówkowy (Hypochoeris uniflora)

© www.zolw.info

Czosnaczek pospolity (Alliaria petiolata)

© www.zolw.info

Jasnota purpurowa (Lamium purpureum)

© www.zolw.info

Krokus (rodzaj Crocus)
© www.zolw.info
Koniczyna różnoogonkowa (Trifolium campestre)
© www.zolw.info

Rośliną bardzo podobną jest również jadalna dla żółwi lucerna nerkowata. Cechą po której można odróżnić obie rośliny jest inna budowa liści - u koniczyny środkowy listek ma dłuższy ogonek niż dwa pozostałe. Ta cecha nie występuje u lucerny.

Subskrybuje zawartość