Terraria żółwi lądowych

Wersja do wydruku
Terrarium żółwia stepowego Stefana

© siwytd

Terrarium piętrowe

Terrarium piętrowe dla ż.stepowych - na dole mieszkają przedzielone samce, na górze samice.

Terrarium otwarte żółwia stepowego - wystrój© nulus
Terrarium otwarte żółwia stepowego

© nulus

Terrarium Tusia Agnieszki

© Agnieszka

Subskrybuje zawartość