Ustawa o ochronie zwierząt

Wersja do wydruku

Aktem prawnym regulującym problematykę ochrony zwierząt w Polsce jest aktualnie obowiązująca ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724). Obejmuje ona ogólną problematykę ochrony zwierząt, szczególnie w kontekście praw związanych z ich wykorzystywaniem przez człowieka w celach hodowlanych, gospodarskich, czy rozrywkowych. Mimo bardzo ogólnej problematyki, w ustawie jest również mowa o tzw. zwierzętach domowych, do których należy zaliczyć m. in. żółwie hodowane jako zwierzęta domowe.

Subskrybuje zawartość