Ochrona

Wersja do wydruku

Międzynarodowa ochrona żółwi

Beata, sob., 01/12/2007

 

CITES (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), czyli Międzynarodowa Konwencja o Handlu Gatunkami Zagrożonymi Wyginięciem, nazywana również Konwencją Waszyngtońską - to umowa międzynarodowa podpisana w Waszyngtonie 3 marca 1973 roku. Jej celem jest ochrona dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt, które stały się zagrożone wyginięciem wskutek masowego pozyskiwania ich z natury. Konwencję ratyfikowało 169 państw, w tym Polska w dniu 12 grudnia 1989 roku. Weszła ona w życie w Polsce 12 marca 1990 roku. Konwencja dotyczy w głównej mierze obrotu międzynarodowego chronionych gatunków zwierząt i roślin, nakładając obowiązek posiadania odpowiedniego zezwolenia lub świadectwa w przypadku ich przewozu przez granicę. Wprowadzone zostały zatem liczne ograniczenia i kontrola poszczególnych etapów tego obrotu. Gatunki chronione przepisami Konwencji CITES (ponad 30 tys. roślin i zwierząt) ujęte są w trzech załącznikach zależnie od rodzaju ochrony.

Subskrybuje zawartość