Artykuł


Wielu początkujących żółwiarzy zadaje sobie pytanie: Co to jest zimowanie? Dlaczego zimować? W niniejszym artykule spróbuję przedstawić informację o samym pojęciu zimowania, jego niezbędności do prawidłowego funkcjonowania organizmu żółwia jak i przebiegu procesu hibernacji w warunkach chowu w niewoli.


Co to jest zimowanie?


Zimowanie jest innymi słowy hibernacją żółwia. W środowisku naturalnym wszystkie żółwie z rodzaju Testudo (z wyjątkiem Testudo kleinmanni - czyli żółwi egipskich oraz północno-afrykańskich żółwi z gatunku Testudo graeca) zapadają po sezonie aktywności w hibernację. Trwa ona od 2 do 6 miesięcy, a nawet 9 u żółwi stepowych (w połączeniu z estywacją).


Żółwie zamieszkują Ziemię od ponad 200 milionów lat żyjąc na lądzie, w wodach słodkich oraz morzach i oceanach. Liczne gatunki żółwi różnią się budową ciała oraz sposobem przystosowania do ich macierzystego środowiska. Jednak ich zasadnicza konstrukcja i występowanie zewnętrznego szkieletu w postaci pancerza pozostają niezmienne - tak na przestrzeni terytoriów jak i upływu czasu. To jedne z nielicznych zwierząt, które zmieniły się tak nieznacznie na przestrzeni milionów lat.Od pewnego czasu planowałam zbudować mojemu żółwiowi stepowemu nowy wybieg ogrodowy. Poprzednie wybiegi miały sporo wad, a zastosowane w nich rozwiązania nie sprawdziły się w praktyce.

Pierwszy z nich był w istocie bardzo prowizoryczny - z konieczności budowany był on w pośpiechu już w pełni lata i z materiałów, które akurat były pod ręką. Wiązały się z nim liczne problemy, z których największym było za niskie i miejscami zbyt łatwe do przejścia ogrodzenie. Natomiast jego zbyt wąski kształt sprawiał, że żółw miał niemal wszędzie dookoła siebie ściany i z czasem mimo jego nieznacznego powiększenia pozostawał zbyt mały.

Karta z historią choroby żółwia

Beata, śr., 18/04/2007

 

Proces leczenia chorego żółwia często musi być poprzedzony dokładnym wywiadem na temat wszystkich zaszłych okoliczności i czynników. Niektóre z nich mogą mieć związek z chorobą, zatem ich określenie może wpłynąć znacząco na trafność diagnozy oraz ją ułatwić i przyspieszyć, jak również mieć wpływ na dalsze kroki oraz rodzaj i zakres leczenia.

Większość chorób żółwi nie może być samodzielnie leczona przez hodowcę, szczególnie w ich pierwszym stadium, ale w momencie zauważenia objawów chorobowych na hodowcy spoczywa obowiązek przeanalizowania dotychczasowych warunków życiowych żółwia, ostatnich zdarzeń oraz zaobserwowanych zmian w funkcjonowaniu żółwia oraz dostarczenie tych informacji kompetentnym osobom.


Przebywanie żółwia na odpowiednio urządzonym wybiegu ma bardzo wiele zalet. Hodowcy daje możliwość obserwowania żółwia w otoczeniu zbliżonym do naturalnego, co pozwala dostrzec szereg ciekawych zachowań zwierzęcia, na ogół nie możliwych do zaobserwowania w terrarium. Natomiast dla żółwia to okazja do intensywnego ruchu, korzystania z naturalnego promieniowania i ciepła słonecznego oraz żerowania w sposób zbliżony do spotykanego w naturze.


Żołw stepowy na wybiegu

Powyżej: Wybieg jest doskonałą metodą rehabilitacji dla chorych żółwi.


Kluczową sprawą w hodowli żółwia jest świadomość istnienia szeregu szkodliwych mitów, z których część wciąż można spotkać w literaturze popularnonaukowej. Oto niektóre z nich:


1. Żółw jest zwierzęciem tanim w utrzymaniu i łatwym w domowej hodowli


Pozory mylą. Żółw wymaga więcej wiedzy, opieki i poświęcenia niż się powszechnie sądzi. Kluczowym problemem jest stworzenie i utrzymywanie go w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych (temperatura, wilgotność, cykl roczny, natężenie promieniowania UV, odpowiednio zbilansowana dieta itp.) Niełatwo ponadto zrozumieć jego potrzeby i problemy. Trudno leczyć i diagnozować jego choroby.