Testudo

Wersja do wydruku

Rodzina żółwi lądowych (Testudinidae) obejmuje 14 rodzajów, z których dwa są uznane za całkowicie wymarłe.

Pozostałe 12 rodzajów to żółwie zamieszkujące pięć kontynentów - Afrykę, Europę, Azję i obie Ameryki. Najwięcej gatunków żółwi lądowych zamieszkuje Afrykę.

Wszystkie żółwie lądowe są chronione przepisami Konwencji CITES oraz przepisami Unii Europejskiej a także wpisane do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych – publikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN).

Poniższa tabela uwzględnia rodzaje i gatunki żyjące współcześnie, bez wymarłych rodzajów tj. Cylindraspis, czy Stylemys, czy gatunków wymarłych z rodzaju Dipsochelys.

Należy mieć też na uwadze, że w niektórych publikacjach można spotkać pewne różnice w nazewnictwie i przyporządkowaniu z punktu widzenia systematyki niektórych gatunków.


Żółwie są jedną z najstarszych grup zwierząt. Przyjmuje się, że początki ich ewolucji sięgają 200 mln lat wstecz, czyli epoki wczesnych gatunków dinozaurów. Do tej pory wyróżniono 14 rodzajów żółwi lądowych (rodzina Testudinidae), z których 2 są całkowicie uznane za wymarłe, tj. rodzaje Cylindraspis oraz Stylemys.

Jeśli chodzi o rodzaj Dipsochelys - według niektórych klasyfikacji można w nim wyróżnić żółwie olbrzymie, z których gatunek Dipsochelys dussumieri jest na ogół klasyfikowany jako Geochelone (Aldabrachelys) gigantea (ang. Aldabra Giant Tortoise). Z kolei rodzaj Testudo poza wymarłym gatunkiem Testudo atlas obejmuje kilka współcześnie żyjących żółwi z rejonu basenu Morza Śródziemnego oraz południowo-zachodniej i centralnej Azji.Żółwie zamieszkują Ziemię od ponad 200 milionów lat żyjąc na lądzie, w wodach słodkich oraz morzach i oceanach. Liczne gatunki żółwi różnią się budową ciała oraz sposobem przystosowania do ich macierzystego środowiska. Jednak ich zasadnicza konstrukcja i występowanie zewnętrznego szkieletu w postaci pancerza pozostają niezmienne - tak na przestrzeni terytoriów jak i upływu czasu. To jedne z nielicznych zwierząt, które zmieniły się tak nieznacznie na przestrzeni milionów lat.


Subskrybuje zawartość