Testudinidae

Wersja do wydruku

Żółwie są jedną z najstarszych grup zwierząt. Przyjmuje się, że początki ich ewolucji sięgają 200 mln lat wstecz, czyli epoki wczesnych gatunków dinozaurów. Do tej pory wyróżniono 14 rodzajów żółwi lądowych (rodzina Testudinidae), z których 2 są całkowicie uznane za wymarłe, tj. rodzaje Cylindraspis oraz Stylemys.

Jeśli chodzi o rodzaj Dipsochelys - według niektórych klasyfikacji można w nim wyróżnić żółwie olbrzymie, z których gatunek Dipsochelys dussumieri jest na ogół klasyfikowany jako Geochelone (Aldabrachelys) gigantea (ang. Aldabra Giant Tortoise). Z kolei rodzaj Testudo poza wymarłym gatunkiem Testudo atlas obejmuje kilka współcześnie żyjących żółwi z rejonu basenu Morza Śródziemnego oraz południowo-zachodniej i centralnej Azji.Integralną częścią Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwanej także Konwencją Waszyngtońską lub Konwencją CITES są załączniki zawierające wykaz gatunków roślin i zwierząt podlegających przepisom Konwencji.

Są to załączniki I, II i III, które dotyczą gatunków, dla których przewidziano inny poziom ochrony.

Na mocy oświadczenia rządowego z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej załącznikami l, II i III do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca1973 r. obowiązujące stały się wykazy załączników na dzień 28.05.2003 r.

Subskrybuje zawartość