Artykuł

Żywienie żółwi lądowych

Beata, pt., 10/11/2006


Żółwie lądowe to gady roślinożerne. W naturalnym środowisku w poszukiwaniu pożywienia żółwie stepowe przemierzają jałowe obszary stepów, porośnięte trawami oraz wieloma gatunkami niskiej, sezonowo dostępnej roślinności. Również żółwie z basenu Morza Śródziemnego odżywiają się dziko rosnącymi pędami roślin zielnych i sukulentów. W ten sposób ich dieta jest zmienna i zróżnicowana, pożywna i dobrze zbilansowana, zawiera dużo błonnika zaś mało cukrów i białka i do takiego żywienia jest przystosowany ich organizm. W okresie wczesno-wiosennym żółwie zjadają świeże pędy i liście oraz kwiaty roślin. Z nastaniem późnej wiosny i wczesnego lata spożywają inne gatunki roślin, jedzą także zeschniętą roślinność. Zimując zakopane pod ziemią czy estywując w okresie letnim nie jedzą zaś wcale.

Budowa terrarium dla żółwia

Natalia Maj, ndz., 05/11/2006


Podstawowym problemem związanym z hodowlą żółwi jest terrarium. Niestety w Polsce uważa się, że żółw to wspaniałe zwierzę do trzymania na podłodze, co niestety jest błędne i na ogół prowadzi do dość szybkiej śmierci zwierzęcia.

Żółw na podłodze jest po pierwsze narażony na przeciągi, wypadki mechaniczne jak podeptanie lub pogryzienie przez psa i kota, zaplątanie się w kable np. od telewizora. Dodatkowo podłoga nie możliwa żółwiowi zakopania się (a żółwie stepowe jak najbardziej uwielbiają się zakopywać w podłożu i powinniśmy im to umożliwić), kolejnym problemem związanym z podłogą jest zwyrodnienie stawów miednicznych. "Podłogowce" w 90% mają zwyrodnienie właśnie tych stawów, co objawia się szorowaniem plastronem (brzuszną częścią pancerza) po powierzchni i odpychanie się tylnymi nogami nie zaś unoszenie całego ciała i stabilnych kroków.


Żółw lądowy w warunkach domowych powinien być trzymany w odpowiednio przygotowanym terrarium. Nie powinien natomiast mieszkać na podłodze jak pies czy kot.

Oto najważniejsze powody:

  • Żółw potrzebuje specyficznych warunków zbliżonych do jego naturalnego środowiska (odpowiednia temperatura, wilgotność, promieniowanie UVB), co jest mu w stanie zapewnić tylko odpowiednio urządzone terrarium. Bez tych czynników jego metabolizm nie może funkcjonować prawidłowo, zaburzeniu ulega rozwój organizmu i praca narządów wewnętrznych, obniża się ogólna odporność.
  • Żółw chodzący po podłodze jest narażony na stres, przypadkowe nadepnięcie, czy zaatakowanie przez psa lub kota, przeciągi (niebezpieczne dla zdrowia), szkodliwe opary (np. detergenty).
  • Żółw chodzący po podłodze może również znaleźć i zjeść coś szkodliwego.
  • Kończyny żółwia nie posiadają na podłodze właściwego oparcia, co w efekcie prowadzi do bolesnego zwyrodnienia stawów, objawiającego się nieprawidłowym chodem.

Żółwie stepowe (ang. steppe tortoise, niem. Die Steppenschildkröte) bywają określane różnie, zwłaszcza w literaturze obcojęzycznej. Nazwy, które możemy spotkać to: żółw rosyjski (ang. russian tortoise), żółw afgański (ang. afghan tortoise), żółw środkowoazjatyckie (ang. Central-Asian tortoise) czy żółw czworopalczasty (ang. four-toed tortoise). Nazwa łacińska tego gatunku to Testudo horsfieldii. Można również spotkać się z nieaktualną już nomenklaturą Agrionemys horsfieldii.