Artykuł

Niniejszy artykuł otwiera cykl publikacji opracowanych w oparciu o materiały organizacji Tortoise Trust dotyczące rzezi żółwi jaka odbywa się w Chinach, z rąk działających również w naszym kraju firm europejskich tj. Tesco i Carrefour. Myślę, że ta sprawa nie będzie obojętna miłośnikom i hodowcom tych pięknych gadów, a także wszystkim osobom, którym nie jest obojętne cierpienie zwierząt i ich postępująca zagłada gatunkowa. Powinniśmy zjednoczyć nasze siły w walce z tym bestialstwem, a przede wszystkim uświadamiać o tym jak najszersze grono osób i organizacje pozarządowe.

Marzeniem wielu hodowców żółwi jest rozmnożenie swoich podopiecznych. Jest to niezwykle trudne, ale jak najbardziej osiągalne i przede wszystkim - ogromnie satysfakcjonujące. Kiedy już osiągniemy swój cel i uzyskamy żółwi przychówek należy się nim jak najlepiej zaopiekować. Hodowla małych żółwi stepowych, wyklutych w niewoli, czy też sprowadzonych z odłowu wydaje się być dosyć problematyczna i nieco różni się od opieki nad osobnikami podrośniętymi.


Afryka to kontynent, na którym występuje najwięcej gatunków żółwi lądowych. Obszar ten zamieszkują wszystkie gatunki żółwi lądowych z rodzajów: Kinixys, Pyxis, Chersina, Homopus, Psammobates, Malacochersus oraz część gatunków z rodzaju Geochelone i Testudo.

W przypadku rodzaju Testudo wyróżniamy dwa afrykańskie gatunki tj. Testudo kleinmanni (żółw egipski) oraz Testudo graeca (żółw śródziemnomorski, nazywany również żółwiem mauretańskim lub iberyjskim), przy czym ostatni z wymienionych gatunków nie jest żółwiem typowo afrykańskim, gdyż obszar jego występowania rozciąga się również na Europę i Azję.


Zobacz jak wyglądają terraria i wybiegi użytkowników forum.


W związku z przebudową serwisu zaszła konieczność reorganizacji kont użytkowników. Dotychczasowe aktywowane konta zostały przeniesione na obecną stronę serwisu, jednakże z uwagi na niemożność odczytu haseł zostały wygenerowane hasła tymczasowe i rozesłane użytkownikom na podane podczas rejestracji adresy e-mail.

Prosimy o kontakt w przypadku problemów z logowaniem, bądź gdyby ww. e-mail nie dotarł.

Użytkowników, którzy nie aktywowali dotychczas kont prosimy o ponowne ich utworzenie.

Więcej o nowej wersji strony w serwisowym blogu.


Autor: Wolfgang Wegehaupt (www.testudo-farm.de)
Tłumaczenie: Wojciech Szarzyński (www.testudo-hermanni.prv.pl)

Często zdarza się że żółwie lądowe żyjące pod opieką człowieka charakteryzują się zdeformowanym karapaksem. Nierównomiernie zrośnięte płytki kostne tworzą w centrum tarczki rogowej formy na wzór piramidy, które uniemożliwiają z kolei gładkie zrośnięcie się pancerza.

żółw lądowy
© www.testudo-farm.de

Przyczyny tego procesu nie są jak dotąd do końca naukowo wyjaśnione, dlatego też postanowiłem bliżej zająć się tym problemem.